Spread positive vibes!

Op de eerste dag van de lente – op 20 maart 2020 om 20 uur – willen Aukje Paulusma en ik met zoveel mogelijk mensen op hetzelfde moment 20 minuten mediteren. De lente-energie heeft een enorme kracht om zaadjes te doen bloeien. Welke zaadjes plant jij? Die van licht, energie en gezondheid voor jezelf en anderen?

Als je het nieuws ziet dan overvalt je misschien een gevoel van onrust en angst. En wellicht ook verdriet vanwege al die mensen die ziek zijn en sterven. Wij verlangen ernaar om dit gevoel een tegengeluid te geven. 

Het begon met een droom: de wind blies bloesem los van de tak. De bloemen waaiden overal naartoe en ze verspreidden lentelicht voor de mensen die zich in deze vreemde tijd ziek of onrustig voelen vanwege corona. Deze droom joeg het verlangen aan om iets te doen.

Daarom vragen wij je of je met ons wil mediteren. Gewoon bij je thuis aan de keukentafel of op de bank. Met kaarsjes aan bijvoorbeeld. 

Met de kracht van onze gezamenlijke intenties kunnen we krachtig positief licht laten ontstaan. Voor al die mensen die het nu nodig hebben. Een licht dat als bloesem rond dwarrelt naar waar dat nu maar nodig is. Doe je mee?

Ben je nieuw met mediteren? Mediteren is eigenlijk niets anders dan stil worden van binnen. Bij deze meditatie zou je je aandacht kunnen leggen op deze lente-energie. Hoe ziet die eruit voor jou en naar wie zou je het willen sturen?

#positiveenergy #innerpeace #mediteren #corona #coronavirus #lenteenergie #positivevibes #positieveenergie #energyhealing #nieuwemaan #wijsheid #innerlijkerust

Conflict oplossen? Zorg voor je wederpartij!

Als we als professionals met een conflict aan de slag gaan, zoeken we meestal naar een neutrale, zakelijke houding in het contact met de wederpartij. Op die manier hopen we deskundig en objectief te blijven. We zijn vaak bang te vroeg de spreekwoordelijke messen te moeten slijpen. Gepaste afstand houden voorkomt dat, denken we. En je mag niet heulen met de vijand, toch?

Maar wil je je conflict echt oplossen? Dan is het tegenovergestelde van de afstandelijke aanpak een beter idee. Heb jij je wel eens echt verdiept in je wederpartij? Wat als je hem zou faciliteren en zelfs verzorgen? Het levert mij en mijn klanten succes op. In deze blog leg ik uit waarom.

We beginnen bij het begin: Wat is een conflict eigenlijk? Een conflict is botsende realiteit. Mensen zijn eenzame wezens met een eigen realiteit. We bekijken de wereld door onze eigen ogen. Onze realiteit is subjectief, ook al stemt hij ook vaak overeen met de realiteit van anderen. Op die momenten delen we: snoepjes, spullen of gedachten.

Iedere persoon – ook een rechtspersoon – heeft zijn realiteit. Ik noem dat zijn verhaal. Een conflict is de botsing van het verhaal van de ene persoon met het verhaal van de andere persoon. Het oplossen van het conflict is het samenbrengen van de twee verhalen.

Voor het samenbrengen van twee verhalen heb je vooral de betrokkenen zelf nodig. Neem Roodkapje en de wolf. Dat voorbeeld lijkt misschien kleuterachtig, maar het weerspiegelt het gemiddelde conflict.

In mijn voorbeeld is het sprookje net afgelopen. Roodkapje is bevrijd uit de buik van de wolf en – eenmaal hersteld – vraagt zij zich af hoe zij de wolf kan aanpakken. Er zijn waarschijnlijk twee verhalen: de realiteit van Roodkapje en de realiteit van de wolf. Kan de wolf zich ook herkennen in het gedeelte dat hij Roodkapje heeft opgegeten? De herinnering daaraan delen Roodkapje en hij misschien wel. Zo kan er weer één verhaal ontstaan en wordt het conflict opgelost.

Hoe krijgen we de wolf zo ver dat hij toegeeft dat hij Roodkapje heeft opgegeten? Je kunt je vast voorstellen dat de wolf daar durf voor nodig heeft. Hij moet immers iets toegeven. Toegeven is spannend. Vanwege het risico op verlies. Degene die toegeeft ziet zichzelf vaak veel op het spel zetten. Zijn eer en goede naam, zijn handel. En voor de meesten geldt: sorry seems to be the hardest word. Verder zijn er vaak praktische bezwaren om tot één verhaal te komen. Ook dan is durf nodig. Durf is het moment dat je angst overwint en bezwaren overbrugt om je doel te bereiken.

Als het voor Roodkapje belangrijk is dat de wolf erkent dat hij haar heeft opgegeten, is het belangrijk dat de wolf de daarvoor benodigde durf ontwikkelt. Juridische maatregelen kunnen grenzen afdwingen en soms is dat nodig. Maar binnen die grenzen bereik je meer door de wolf te helpen durven. Toenemende druk helpt niet. Denk maar aan watervrees. Angst overwin je in vertrouwen. Er is rust en ruimte voor nodig. Een tijdje geleden stelde ik een wederpartij daarom een cooldown-periode voor van een aantal maanden. Daarna hadden klant en wederpartij weer vertrouwen in de onderhandelingen.

Een ontspannen wederpartij durft zijn blik te verruimen van het ik-perspectief naar nieuwe mogelijkheden. Bekijk je wederpartij daarom eens goed: Wat heeft hij of zij nodig? Wat kan hem of haar geruststellen? Wat zou hem of haar blij maken? Hoe faciliteer ik mijn wederpartij zodat hij zijn bezwaren durft te overbruggen?

Wat laat het Roodkapjemodel jou zien over jouw conflictsituatie? Ik ben heel benieuwd. Laat een bericht achter of stuur een e-mail naar info@themindfullawyer.nl.

Heartfulness

Verwikkeling is het tegenovergestelde van ontwikkeling.

Wat ik daarmee bedoel?

In een conflict verwikkeld zijn, is stressvol. Ingrijpende gebeurtenissen volgen elkaar snel op. Hebben jij of de ander zich eenmaal uitgesproken, dan is er vaak maar weinig tijd om beslissingen te overdenken. Wat er gezegd of geschreven wordt, lijkt onomkeerbaar. Emoties worden sterker. Spanning stijgt.

Misschien is jouw conflict al een paar keer hoog opgelopen en moest je toen al terugvallen op een van de overlevingsmechanismen “run, freeze or fight”.

Bij stressvolle gebeurtenissen hebben we allemaal onze eigen strategie: vechten, vluchten of bevriezen. Ongemerkt kan een conflict veel meer met je doen dan je van te voren dacht. Terwijl je je had voorgenomen om er geen big deal van te maken, zie je jezelf ineens met bonzend hart aan de keukentafel zitten om een e-mail te openen of laat wat er gezegd is je ‘s nachts terwijl je in bed ligt niet meer los.

En hoe krijg je dan weer grip op de situatie?

De manier waarop je met je conflict omgaat vertelt veel over je. Wat doe je met die informatie? Daarin ligt de eerste aanwijzing naar de oplossing.

Als het conflict veel van je vraagt, is het lastig je balans weer te vinden en weer af te stemmen op je innerlijke stem. Toch is dat waar het uiteindelijk om gaat als je los wilt komen uit je ingewikkelde situatie: heartfulness.

Heartfulness betekent in verbinding staan met je eigen natuur. Dan kun je luisteren naar je hart. Je eigen wijsheid kan je nog wel eens verrassende inzichten geven voor het oplossen van je conflict. Hoe sta jij in contact met je eigen wijsheid? Als je kunt vertrouwen op jezelf, sta je steviger in je relaties met anderen.

Ik help je je ont-wikkelen. Ik help je op weg naar heartfulness. Naar grip op je conflict.

Hoe ik precies te werk ga? Tot nu toe was voor mij nog geen conflict hetzelfde. In een volgende blog vertel ik je over een conflict waarin ik een tijdje geleden gevraagd ben om te helpen.

Waarom ik mijn praktijk The Mindful Lawyer heb genoemd

De afgelopen weken vroegen sommigen van jullie mij waarom ik mijn bedrijf The Mindful Lawyer heb genoemd. In deze blog vertel ik daarover.

De afgelopen jaren heb ik mij regelmatig beziggehouden met mindfulness. Bij iedere grote uitdaging – het doorlopen van een selectietraject voor een nieuwe baan, het trainen voor een hardloopwedstrijd, het krijgen van een kind, het opvoeden van de hond – keerde mindfulness steeds weer terug als onderdeel van mijn voorbereidingen. Mindfulness is een oefening in bewust zijn en bewust voelen. Mindfulness brengt dan focus en rust.

Toen ik vorig jaar een mindfulnesstraining volgde, werd ik mij voor het eerst bewust van de mogelijke betekenis van mindfulness voor het werk van een jurist. Als advocaat was ik gewend mensen bij te staan met stevige standpunten en ferme bewoordingen. Mijn ervaring daarmee is dat die de zaak vaak geen goed doen. Het is even fijn als je met een probleem zit en er wordt door een ander voor je opgekomen. Maar daarna is de zaak voor de advocaat klaar als de gerechtelijke procedure erop zit, terwijl de klant zelf de zaak soms jaren later pas kan afsluiten. Een gemiste kans voor de klant en zijn dienstverlener.

Stevige standpunten en ferme bewoordingen zijn soms nodig om je grenzen te bewaken. Als dat nodig is, doe ik dat in mijn praktijk. Maar over het algemeen leiden ferme stellingen in een conflict tot polarisatie. Hoe sterker een conflict is gepolariseerd, hoe meer het gevoel ontstaat van afhankelijkheid in de situatie. Er is weinig zo stressvol als een conflict waarin je het gevoel hebt steeds verder ondergesneeuwd te raken. Als de relatie eenmaal gekenmerkt wordt door wrok en achterdocht, is de oplossing van het conflict vaak ver weg.

Als je juridische bijstand verleent vanuit mindfulness, kom je tot een heel andere aanpak. Voor mij gaat mindfulness onder meer over focus, openheid en rust. Door mijn focus bewust te verleggen, kom ik tot een betere conflictoplossing. Dat is wat ik je wil laten ervaren in mijn praktijk The Mindful Lawyer.

Wat mindfulness precies betekent voor mijn manier van werken, vertel ik je in een volgende blog.