Roadblock

Toen onlangs mijn (Martin) favoriete wandelpad werd afgesloten door de terreineigenaar was dat een flinke schok. Ik had er totaal geen rekening mee gehouden dat mijn vaste wandelronde ooit ontoegankelijk gemaakt zou worden. Toen ik op internet ging speuren naar de historie van het pad bleek dat het al sinds de 19e eeuw – letterlijk – op de kaart staat. Bovendien haakt het aan op diverse andere wegen en paden. Niet zo gek dus dat dat ik geen rekening had gehouden met een blokkade. Het zette mij aan het denken: mag een terreineigenaar naar eigen inzicht openbaar toegankelijke wegen en paden afsluiten?

Het antwoord hierop is niet eenvoudig te geven. Van groot belang is in elk geval of het een weg is als bedoeld in de Wegenwet. Dat wil zeggen één die als functie heeft om ‘openbaar verkeer’ af te wikkelen en naar zijn aard een ‘grote, onbepaalde publieksgroep’ dient. Is sprake van een weg als bedoeld in de Wegenwet, dan zal de gemeente veelal handhavend moeten optreden als een terreineigenaar de weg blokkeert. Dat de weg dan over privéterrein loopt maakt dat niet anders.

Uit de rechtspraktijk blijkt dat van geval tot geval gekeken moet worden hoe een weg of pad feitelijk wordt gebruikt. Verklaringen van buurtbewoners dat een weg ‘openbaar is’ zijn daarvoor onvoldoende. Ook een pad dat door ‘vaste gebruikers’ wordt gebruikt, bijvoorbeeld om over het erf van een ander van en naar tuinen of garages te lopen is geen weg als bedoeld in de Wegenwet. Dat geldt ook voor wegen en paden die enkel recreatief worden gebruikt. Dat een weg of pad op een plattegrond staat is op zichzelf ook onvoldoende om te spreken van een openbare weg.

Kortom: wordt je geconfronteerd met een afgesloten weg of pad over privéterrein, dan is het van groot belang om de feiten over het gebruik goed op een rijtje te hebben én te onderbouwen. Daarbij is het raadzaam op de zaak niet te lang op z’n beloop te laten. The Mindful Lawyer kan je helpen met het onderzoeken van de situatie, het vergaren van bewijsmiddelen en zodoende met het opbouwen van een stevig dossier. Ook kan The Mindful Lawyer in overleg treden met de eigenaar en zo nodig de gemeente verzoeken handhavend op te treden. Neem gerust contact op voor een gratis kennismaking.

Wat betreft ‘mijn’ vaste wandelpad: ik heb deze week gehoord dat het pad tijdelijk is afgesloten vanwege een broedende kraanvogel. Als natuurliefhebber maakt dat de afsluiting draaglijk en zodra de vogel weer gevlogen is mag ik mijn vaste rondje weer lopen 🙂