Ongevraagd onderhoud

Wonen in het buitengebied is een zegen. Ik prijs mijzelf elke dag gelukkig als ik over m’n erf struin en uitkijk over de landerijen en het aangrenzende natuurgebied. Ik waan me soms een koning met een eigen koninkrijk op de heide. Wie doet mij wat?

Ik zou daardoor bijna vergeten dat mijn koninkrijk wordt omgeven door de koninkrijken van anderen . Anderen die soms letterlijk aan mijn grenzen komen. Onlangs werd ik daar ruw mee geconfronteerd toen ‘s ochtends vroeg een ronkende trekker van de gemeente de rust op mijn erf verstoorde.

Aan de trekker hing een machine die een drooggevallen, dichtgeslibte en begroeide geul pal naast mijn erfafrastering te lijf ging. Wij waren best blij met de geul zoals die was: wateroverlast hadden we niet, er stonden brem- en heidestruiken in en in het voorjaar bloeiden er fraaie bloemen. Toen de trekker vertrokken was resteerde een woestenij: bijna al het groen was weg, boomwortels beschadigd en her en der waren kabels en leidingen omhoog gekomen.

Acties van derden kunnen van invloed zijn op jouw eigendommen en woongenot. Het gevoel baas op eigen erf te zijn kan verstoord worden door anderen met onderhouds- of klusdrift. Zeker nu het voorjaar weer aanbreekt komen de machines en gereedschappen weer veelvuldig uit de schuur. Het is dan prettig om te weten wat je rechten en plichten zijn.

Wist je bijvoorbeeld dat het onderhoud van watergangen vaak een gedeelde verantwoordelijkheid is van eigenaren van aangrenzende erven? Dat je overhangende takken van je buren onder omstandigheden zelf mag verwijderen? Dat je vaak samen met je buur verantwoordelijk bent voor een erfafscheiding, dus ook financieel? Of dat je de afvoer van water, vieze luchtjes en geluid vanaf het erf van je buren niet zonder meer hoeft toe te staan?

Heb jij het gevoel dat anderen geen rekening houden met jouw grenzen bij hun plannen? En wil je graag weten hoeveel ruimte jij mag opeisen? The Mindful Lawyer helpt je graag verder! Dat kan met een juridische procedure, maar dat hoeft niet. Het probleem in dit soort situaties is vaak dat anderen – óók overheden – niet weten hoe de regels zijn. Men ‘doet maar wat’, al is het veelal met de beste bedoelingen. Een gesprek met de ander doet dan vaak al wonderen, zodat naar ieders tevredenheid afspraken gemaakt kunnen worden.

Neem contact op om eens vrijblijvend te sparren!