Deelname op eigen risico?

Onlangs deed ik mee aan een retraite-weekend in de natuur. Zonder telefoon maar met een backpak en een zeiltje om onder te slapen (tarp) trok ik het bos in om een etmaal in afzondering door te brengen. De zon scheen en de vogels zongen onophoudelijk. Het was er fijn. In de nacht bleek het bos geen enge plek maar een oase van rust. Geïnspireerd en tevreden liep ik de volgende dag het bos weer uit. Na het uitwisselen van ervaringen bij het kampvuur zwaaide ik de organisatoren uit. Als een tevreden klant ging ik naar huis. Maar wat als mijn retraite minder fortuinlijk was verlopen? Activiteiten verlopen soms anders dan deelnemers én organisatoren hopen.

Er kan sprake zijn van onverwachte, noodlottige omstandigheden zoals omslaand weer of falend materiaal. Denk aan de situatie dat de bliksem was ingeslagen naast m’n tarp. De kans op ernstig letsel of erger is dan heel groot. Ook kan sprake zijn verwachtingen die om de één of andere reden niet ingelost worden, bijvoorbeeld omdat de begeleiding of de accommodatie tegenviel. De gevolgen hiervan zijn minder verstrekkend dan fysiek letsel, maar geen ondernemer (of organisator) wil ontevreden klanten.

Of een organisator van een activiteit aansprakelijk is voor ongelukken die tot letsel of andere schade leiden is in hoge mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Er zal telkens gekeken moeten worden naar bijvoorbeeld de kans op schade, de aard en de ernst van de ontstane schade en hoe bezwaarlijk het was om passende veiligheidsmaatregelen te treffen. Bij een activiteit met een grotere kans op schade zal de lat hoger liggen. Goede algemene voorwaarden gecombineerd met een adequate verzekering kunnen het risico op aansprakelijkheid temperen – het bekende ‘deelname op eigen risico’ – maar zeker niet altijd wegnemen.

Bovendien is relevant hoe de afspraak om deel te nemen aan een activiteit tot stand is gekomen. Weet de organisator eigenlijk wel wie er aan zijn activiteit deelneemt? Een organisator die bijvoorbeeld niet nagaat of een deelnemer daadwerkelijk aan de vereiste voorkennis, ervaring of fysieke- / mentale gesteldheid voldoet heeft wat uit te leggen als er ongelukken gebeuren en kan zich niet zonder meer verbergen achter zijn voorwaarden. En ook een deelnemer doet er goed aan om zich van tevoren af te vragen met wie hij in zee gaat.

In het geval organisatoren worden aangesproken vanwege niet-ingeloste verwachtingen, zal van geval tot geval onderzocht moeten worden of geleverd is wat op grond van de onderlinge gemaakte afspraken verwacht mocht worden. Soms zal dat duidelijk zijn, bijvoorbeeld als ik mijn retraite niet in het bos maar op een industrieterrein had moeten doorbrengen. Maar natuurlijk zijn er veel meer situaties waarin het minder zwart-wit is. Wat als ik bijvoorbeeld bij aankomst in het bos te horen had gekregen dat ik niet onder een tarp zou slapen maar in een blokhut? Had dat (te)veel afbreuk gedaan aan mijn gevoel van natuurbeleving? En wat als de organisatie vanwege overmacht geen tarp kon leveren?

Ben jij organisator van een training, cursus, reis of een andere activiteit? The Mindful Lawyer kan je bijvoorbeeld helpen met een juridische risicoanalyse en het opstellen van de algemene voorwaarden die passen bij jouw situatie. One size fits no one. Mocht het dan onverhoopt toch misgaan, dan kan The Mindful Lawyer je helpen als je te maken krijgt met een aansprakelijkstelling. Neem vrijblijvend contact op voor een gratis kennismaking. Dan ben je straks goed voorbereid als de Corona-beperkingen zijn opgeheven en jij weer helemaal ‘los kan gaan’.

Ook deelnemers aan evenementen, trainingen, reizen en dergelijke die om wat voor reden dan ook ontevreden zijn, zijn meer dan welkom voor een gratis kennismaking. Goed om te weten: heb je een rechtsbijstandsverzekering, dan worden de werkzaamheden van The Mindful Lawyer vaak vergoed.