Ongevraagd onderhoud

Wonen in het buitengebied is een zegen. Ik prijs mijzelf elke dag gelukkig als ik over m’n erf struin en uitkijk over de landerijen en het aangrenzende natuurgebied. Ik waan me soms een koning met een eigen koninkrijk op de heide. Wie doet mij wat?

Ik zou daardoor bijna vergeten dat mijn koninkrijk wordt omgeven door de koninkrijken van anderen . Anderen die soms letterlijk aan mijn grenzen komen. Onlangs werd ik daar ruw mee geconfronteerd toen ‘s ochtends vroeg een ronkende trekker van de gemeente de rust op mijn erf verstoorde.

Aan de trekker hing een machine die een drooggevallen, dichtgeslibte en begroeide geul pal naast mijn erfafrastering te lijf ging. Wij waren best blij met de geul zoals die was: wateroverlast hadden we niet, er stonden brem- en heidestruiken in en in het voorjaar bloeiden er fraaie bloemen. Toen de trekker vertrokken was resteerde een woestenij: bijna al het groen was weg, boomwortels beschadigd en her en der waren kabels en leidingen omhoog gekomen.

Acties van derden kunnen van invloed zijn op jouw eigendommen en woongenot. Het gevoel baas op eigen erf te zijn kan verstoord worden door anderen met onderhouds- of klusdrift. Zeker nu het voorjaar weer aanbreekt komen de machines en gereedschappen weer veelvuldig uit de schuur. Het is dan prettig om te weten wat je rechten en plichten zijn.

Wist je bijvoorbeeld dat het onderhoud van watergangen vaak een gedeelde verantwoordelijkheid is van eigenaren van aangrenzende erven? Dat je overhangende takken van je buren onder omstandigheden zelf mag verwijderen? Dat je vaak samen met je buur verantwoordelijk bent voor een erfafscheiding, dus ook financieel? Of dat je de afvoer van water, vieze luchtjes en geluid vanaf het erf van je buren niet zonder meer hoeft toe te staan?

Heb jij het gevoel dat anderen geen rekening houden met jouw grenzen bij hun plannen? En wil je graag weten hoeveel ruimte jij mag opeisen? The Mindful Lawyer helpt je graag verder! Dat kan met een juridische procedure, maar dat hoeft niet. Het probleem in dit soort situaties is vaak dat anderen – óók overheden – niet weten hoe de regels zijn. Men ‘doet maar wat’, al is het veelal met de beste bedoelingen. Een gesprek met de ander doet dan vaak al wonderen, zodat naar ieders tevredenheid afspraken gemaakt kunnen worden.

Neem contact op om eens vrijblijvend te sparren!

Ruzie? Good for you!

Maak jij wel eens ruzie? Of ben jij zo’n trouwe hond die altijd oog heeft voor de ander? De meeste mensen zijn een beetje/best wel erg bang voor ruzie (doorhalen wat niet van toepassing is). Dan blijf je misschien toch maar liever die trouwe hond. Toch is ruzie soms essentieel en kan ruzie maken heel erg GOED zijn voor je ontwikkeling. Echt waar!

Ruzie maken betekent namelijk dat je je grenzen opnieuw vaststelt. Je bent iets aan het veranderen in de manier waarop je je leven leidt. Je groeit! Bij ruzie gaat het altijd om grenzen stellen. Grenzen richting de ander: degene met wie je ruzie maakt. Maar het gaat ook over welke grenzen je in het dagelijks leven gewend bent te trekken. En welke grenzen je daarbij niet stelt, maar wel zou mógen stellen.

Ruzie wijst er meestal op dat een nieuwe balans nodig is. Ruzie maken heeft één echt GEWELDIGE eigenschap, namelijk dat jij gaat stáán voor wat JIJ belangrijk vindt! Ruzie betekent dat je je gaat uitspreken over jouw kernwaarden. Zo bezien is ruzie een moment van persoonlijke kracht! Je zou ook kunnen zeggen dat je jezelf door ruzie beter leert kennen…

Ruzie maken betekent potentieel ontdekken in jezelf (!). Als je ergens ruzie over maakt, laat dat zien dat je in staat bent iets in jouw leven te veranderen. Dat is de kern van iedere ontwikkeling. Ruzie is een spiegel voor je binnenwereld. Het laat je een diepere behoefte zien, een verlangen. Iets wat eerder – voor je besloot er ruzie over te maken – bedekt bleef. Iets wat je eigenlijk al langer nodig hebt zonder dat je dat merkte.

Voel jij je boos worden op iemand of in een bepaalde situatie, vraag jezelf dan eens af:

– Aan wie ben ik trouw geweest voordat de ruzie ontstond? Aan mezelf of aan de ander? En waarom?

– Als ik denk aan wat me dwars zit: Wat vind ik dan acceptabel en wat niet?

– Om welke grens gaat het?

– Wat vertelt die grens mij over wat ik nodig heb?

– Hoe zou de wereld eruit zien als ik alles helemaal mocht bepalen?

Als je ruzie hebt, kunnen de antwoorden op deze vragen je helpen het op te lossen. Je kunt ze gebruiken voor ruzie thuis of op je werk, maar ook voor een zakelijk conflict waarin je misschien eerder geneigd bent te denken aan rechtsbescherming.

The Mindful Lawyer vindt dat je je ruzie nooit helemaal oplost met rechtsbijstand of juridisch advies alleen. Daarom combineert The Mindful Lawyer juridische expertise met coaching en begeleiding – en training zelfs. Zodat jij kunt ontwikkelen wat je nodig hebt om je conflict echt op te lossen.