Los je conflict op in 7 stappen

Al jaren begeleidt The Mindful Lawyer mensen met conflicten. Deze mensen hebben allemaal 1 ding gemeen: Ze willen zo snel mogelijk van hun conflict af.

Conflicten zijn vaak zo ingrijpend dat de meeste mensen moeite hebben een probleem überhaupt een “conflict” te noemen. Dat voelt als buitengewoon pijnlijk, soms zelfs een beetje als falen. Dat is het natuurlijk niet. Conflicten confronteren ons. Dat geldt ook voor professionals.

Conflicten roepen gevoelens op van onmacht en onveiligheid. Ook als je daar zelf geen erg in hebt. Wat je meestal in ieder geval merkt van een conflict thuis of op de werkvloer? Stress! Een onbehaaglijk gevoel over de situatie, soms zonder te weten waardoor dat precies komt. Zenuwen of spanningsklachten, zoals hoofdpijn en misselijkheid. Vooral bij de doorzetters onder ons die het gevoel hebben dat ze dit moeten kunnen “handelen”.

Als de druk toeneemt, wordt het conflict vaak genegeerd, geforceerd of allebei. Je wordt bijvoorbeeld heel boos of je besluit toch die advocaat te bellen om een procedure te starten. Of je gooit de handdoek in de ring om je op “belangrijkere zaken” te focussen. Beide voorbeelden zijn een quick-fix die niet daadwerkelijk tot de oplossing van het probleem leidt. Vrijwel ieder onopgelost conflict mondt uiteindelijk uit in dezelfde keuze: Weglopen of erin verstrikt raken.

The Mindful Lawyer ontwikkelde daarom een betere en effectievere manier om je conflict op te lossen. De methode van The Mindful Lawyer gaat over groeien en begrenzen. Zodat dit je eens maar nooit meer overkomt.

Jonna werkte als rechter in opleiding, als advocaat, als docent en intuïtief coach. De kennis en ervaring die zij daarbij opdeed, heeft zij voor The Mindful Lawyer gebundeld tot een uniek programma voor conflictoplossing:

In 7 stappen van je conflict af met de I-Do-methode.

De I-Do-methode combineert juridische kennis en een rationele, academische achtergrond met intuïtie en mensbegeleiding.

I-Do staat voor: Impact, Diagnose en Ownership. Deze drie elementen zijn de X-factor die je nodig hebt voor een geslaagde conflictoplossing.

Bij I-Do gaan we samen de diepte in. Het draait allemaal om het terugvinden van je gevoel van onafhankelijkheid.

Met I-Do volgen we twee sporen:

  • Welke grenzen kun je stellen? Dit gaat over jouw persoonlijke ontwikkeling en over het verbeteren van jouw impact in relatie tot anderen.
  • Welke grenzen moet je stellen? Met welke juridische en praktische maatregelen zorg jij goed voor jezelf?

Als je een conflict echt wilt oplossen, is het essentieel om niet alleen te kijken naar wat de ander doet, maar ook naar hoe dat jou raakt en wat dat betekent. Daarom ontwikkelde ik de zeven stappen voor conflictoplossing met Impact, een juridische diagnose en ownership (eigenaarschap), oftewel I-Do!

De zeven stappen van I-Do:

  1. Impact. Wat doet de situatie met jou – thuis of op de werkvloer? Krijg hier inzicht in om je koers te bepalen bij het aanpakken van je probleem.
  2. Diagnose. Legally speaking, hoe moet jouw probleem juridisch geduid worden? Welke oplossingen zijn er eigenlijk in het recht en wat is er nodig om je rechten veilig te stellen?
  3. Overzicht. Zicht op de verschillende aspecten van het probleem: Wat is van jou? Wat is van de ander? Waar neem jij invloed op en hoe vergroot je die invloed?
  4. Beschermen. Welke grenzen stel je en hoe doe je dat? We begeleiden je als je het daadwerkelijk aangaat met de ander. We helpen je als juridische acties nodig zijn en als je voor jezelf opkomt.
  5. Ontwikkelen. Een conflict is een kans om wijzer te worden over jezelf. In deze fase geef je verdieping aan wat je geleerd hebt over wat het conflict voor jou betekent. De inzichten die je opdoet helpen je verder in al je relaties en kunnen het conflict tot een levensveranderende ervaring maken. In positieve zin.
  6. Onderhandelen. In deze fase staat gespreksvoering centraal met degene met wie je in conflict bent. We helpen je met onderhandelingen over een passende oplossing. Nieuwe afspraken worden vastgelegd in een bindend contract. Of de zaak wordt voorgelegd aan een rechter.
  7. Opnieuw beginnen. Deze fase gaat over een nieuw begin, over vooruitkijken en loslaten. Wat heb jij nodig om verder te kunnen? Welke goede voornemens heb je en hoe ga je die bekrachtigen? In een periode van drie maanden hierna ontvang je begeleiding je via e-coaching.

Meer weten? Stuur een e-mail. Samen komen we tot een echte oplossing.