Mindfulness

Mindfulness stamt af van het boeddhisme. Het is vooral bekend geworden als een manier om stress te verlagen.

Mindfulness betekent met volle aandacht. Het betekent stil staan bij jezelf en je omgeving. Het betekent je richten op datgene wat er op dat moment is. Wie mindful is, heeft een open houding en is mild in zijn oordeelsvorming. Wie mindfulness beoefent, staat anders in conflicten.

Waarom The Mindful Lawyer?

Als je een conflict hebt – ruzie hebt – een verschil van mening hebt over iets belangrijks, dan is het gebruikelijk om na verloop van tijd rechtsbijstand in te schakelen. Je legt je probleem voor aan een jurist. 

Een jurist beoordeelt de kans van “slagen” van de zaak en adviseert een zaak wel of niet voor te leggen aan de rechter.

The Mindful Lawyer doet dat ook, maar levert meer. Geïnspireerd door de principes van mindfulness kiest The Mindful Lawyer een andere aanpak.

Soms zijn juridische maatregelen nodig om grenzen te stellen of een doorbraak te forceren. Soms is iets anders nodig. The Mindful Lawyer helpt bepalen wat dat is.

Bijna altijd vraagt het conflict om het stellen van nieuwe grenzen. Mindfulness helpt scherp stellen waar die grens precies ligt. Dan zijn vaak nieuwe afspraken nodig. Maar zulke afspraken werken alleen als je erop kunt vertrouwen. Wat heb je nodig om te vertrouwen op een mogelijke oplossing? The Mindful Lawyer helpt dat helder te krijgen.

Soms vraagt het oplossen van een conflict om uitspreken en blijft het conflict bestaan omdat partijen zich over en weer niet meer goed uitspreken.  The Mindful Lawyer brengt je met de andere betrokkenen in gesprek. Zo kun je de ander eindelijk laten weten wat je er echt van vindt.

Soms vraagt een conflict om een innerlijk proces. Je kunt het conflict dan alleen voor jezelf afsluiten door los te laten. Dat kan een van de moeilijkste dingen zijn die je ooit hebt gedaan. Maar als het je lukt, zul je je bevrijd voelen. The Mindful Lawyer begeleidt je daar naartoe. 

The Mindful Lawyer combineert juridische expertise met intuïtieve coaching. Intuïtieve coaching betekent dat The Mindful Lawyer begeleidt op basis van oosterse en westerse inzichten en methodieken.

Zo krijg je allereerst helder wat je rechten zijn en hoe je kunt krijgen waar je recht op hebt. Op een dieper niveau brengt The Mindful Lawyer vervolgens verbinding.

Verbinding met jezelf, zodat jij de beslissingen kunt nemen die voor jou belangrijk zijn. In plaats van dat je advocaat dat voor je doet en daarbij moet “invullen” wat voor jou belangrijk is met het risico er compleet naast te zitten.

Verbinding met de ander, zodat verschillen overbrugd kunnen worden, onderhandelingen kunnen worden vlot getrokken.

Aan tafel met The Mindful Lawyer durf jij je uit te spreken. En je gesprekspartners durven dat ook – op een respectvolle manier. Jij voelt je gesteund en goed voorbereid. Je weet precies wat het doel is van een bespreking of een zitting bij de rechter en je weet hoe je dat doel kunt bereiken.

Waar juridische expertise of talent voor pleiten nodig is, neemt The Mindful Lawyer het woord. Waar juridische documenten moeten worden opgesteld, doet The Mindful Lawyer dat. Met volle aandacht voor waar het uiteindelijk echt om gaat.

Juridische tactiek staat niet voorop. Gesprekstechnieken van The Mindful Lawyer zijn boven alles gebaseerd op mensbegeleiding.

Het resultaat is een aanzienlijke verbetering van de sfeer aan tafel. Zo wordt onderling vertrouwen (her)opgebouwd waardoor relaties kunnen herstellen of op een goede manier worden beëindigd. 

Zo helpt The Mindful Lawyer het conflict echt oplossen. In een juridische procedure of – liever – daarbuiten.

Nieuwsgierig geworden? Neem contact op voor een gratis kennismaking.