Deelname op eigen risico?

Onlangs deed ik mee aan een retraite-weekend in de natuur. Zonder telefoon maar met een backpak en een zeiltje om onder te slapen (tarp) trok ik het bos in om een etmaal in afzondering door te brengen. De zon scheen en de vogels zongen onophoudelijk. Het was er fijn. In de nacht bleek het bos geen enge plek maar een oase van rust. Geïnspireerd en tevreden liep ik de volgende dag het bos weer uit. Na het uitwisselen van ervaringen bij het kampvuur zwaaide ik de organisatoren uit. Als een tevreden klant ging ik naar huis. Maar wat als mijn retraite minder fortuinlijk was verlopen? Activiteiten verlopen soms anders dan deelnemers én organisatoren hopen.

Er kan sprake zijn van onverwachte, noodlottige omstandigheden zoals omslaand weer of falend materiaal. Denk aan de situatie dat de bliksem was ingeslagen naast m’n tarp. De kans op ernstig letsel of erger is dan heel groot. Ook kan sprake zijn verwachtingen die om de één of andere reden niet ingelost worden, bijvoorbeeld omdat de begeleiding of de accommodatie tegenviel. De gevolgen hiervan zijn minder verstrekkend dan fysiek letsel, maar geen ondernemer (of organisator) wil ontevreden klanten.

Of een organisator van een activiteit aansprakelijk is voor ongelukken die tot letsel of andere schade leiden is in hoge mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Er zal telkens gekeken moeten worden naar bijvoorbeeld de kans op schade, de aard en de ernst van de ontstane schade en hoe bezwaarlijk het was om passende veiligheidsmaatregelen te treffen. Bij een activiteit met een grotere kans op schade zal de lat hoger liggen. Goede algemene voorwaarden gecombineerd met een adequate verzekering kunnen het risico op aansprakelijkheid temperen – het bekende ‘deelname op eigen risico’ – maar zeker niet altijd wegnemen.

Bovendien is relevant hoe de afspraak om deel te nemen aan een activiteit tot stand is gekomen. Weet de organisator eigenlijk wel wie er aan zijn activiteit deelneemt? Een organisator die bijvoorbeeld niet nagaat of een deelnemer daadwerkelijk aan de vereiste voorkennis, ervaring of fysieke- / mentale gesteldheid voldoet heeft wat uit te leggen als er ongelukken gebeuren en kan zich niet zonder meer verbergen achter zijn voorwaarden. En ook een deelnemer doet er goed aan om zich van tevoren af te vragen met wie hij in zee gaat.

In het geval organisatoren worden aangesproken vanwege niet-ingeloste verwachtingen, zal van geval tot geval onderzocht moeten worden of geleverd is wat op grond van de onderlinge gemaakte afspraken verwacht mocht worden. Soms zal dat duidelijk zijn, bijvoorbeeld als ik mijn retraite niet in het bos maar op een industrieterrein had moeten doorbrengen. Maar natuurlijk zijn er veel meer situaties waarin het minder zwart-wit is. Wat als ik bijvoorbeeld bij aankomst in het bos te horen had gekregen dat ik niet onder een tarp zou slapen maar in een blokhut? Had dat (te)veel afbreuk gedaan aan mijn gevoel van natuurbeleving? En wat als de organisatie vanwege overmacht geen tarp kon leveren?

Ben jij organisator van een training, cursus, reis of een andere activiteit? The Mindful Lawyer kan je bijvoorbeeld helpen met een juridische risicoanalyse en het opstellen van de algemene voorwaarden die passen bij jouw situatie. One size fits no one. Mocht het dan onverhoopt toch misgaan, dan kan The Mindful Lawyer je helpen als je te maken krijgt met een aansprakelijkstelling. Neem vrijblijvend contact op voor een gratis kennismaking. Dan ben je straks goed voorbereid als de Corona-beperkingen zijn opgeheven en jij weer helemaal ‘los kan gaan’.

Ook deelnemers aan evenementen, trainingen, reizen en dergelijke die om wat voor reden dan ook ontevreden zijn, zijn meer dan welkom voor een gratis kennismaking. Goed om te weten: heb je een rechtsbijstandsverzekering, dan worden de werkzaamheden van The Mindful Lawyer vaak vergoed.

Roadblock

Toen onlangs mijn (Martin) favoriete wandelpad werd afgesloten door de terreineigenaar was dat een flinke schok. Ik had er totaal geen rekening mee gehouden dat mijn vaste wandelronde ooit ontoegankelijk gemaakt zou worden. Toen ik op internet ging speuren naar de historie van het pad bleek dat het al sinds de 19e eeuw – letterlijk – op de kaart staat. Bovendien haakt het aan op diverse andere wegen en paden. Niet zo gek dus dat dat ik geen rekening had gehouden met een blokkade. Het zette mij aan het denken: mag een terreineigenaar naar eigen inzicht openbaar toegankelijke wegen en paden afsluiten?

Het antwoord hierop is niet eenvoudig te geven. Van groot belang is in elk geval of het een weg is als bedoeld in de Wegenwet. Dat wil zeggen één die als functie heeft om ‘openbaar verkeer’ af te wikkelen en naar zijn aard een ‘grote, onbepaalde publieksgroep’ dient. Is sprake van een weg als bedoeld in de Wegenwet, dan zal de gemeente veelal handhavend moeten optreden als een terreineigenaar de weg blokkeert. Dat de weg dan over privéterrein loopt maakt dat niet anders.

Uit de rechtspraktijk blijkt dat van geval tot geval gekeken moet worden hoe een weg of pad feitelijk wordt gebruikt. Verklaringen van buurtbewoners dat een weg ‘openbaar is’ zijn daarvoor onvoldoende. Ook een pad dat door ‘vaste gebruikers’ wordt gebruikt, bijvoorbeeld om over het erf van een ander van en naar tuinen of garages te lopen is geen weg als bedoeld in de Wegenwet. Dat geldt ook voor wegen en paden die enkel recreatief worden gebruikt. Dat een weg of pad op een plattegrond staat is op zichzelf ook onvoldoende om te spreken van een openbare weg.

Kortom: wordt je geconfronteerd met een afgesloten weg of pad over privéterrein, dan is het van groot belang om de feiten over het gebruik goed op een rijtje te hebben én te onderbouwen. Daarbij is het raadzaam op de zaak niet te lang op z’n beloop te laten. The Mindful Lawyer kan je helpen met het onderzoeken van de situatie, het vergaren van bewijsmiddelen en zodoende met het opbouwen van een stevig dossier. Ook kan The Mindful Lawyer in overleg treden met de eigenaar en zo nodig de gemeente verzoeken handhavend op te treden. Neem gerust contact op voor een gratis kennismaking.

Wat betreft ‘mijn’ vaste wandelpad: ik heb deze week gehoord dat het pad tijdelijk is afgesloten vanwege een broedende kraanvogel. Als natuurliefhebber maakt dat de afsluiting draaglijk en zodra de vogel weer gevlogen is mag ik mijn vaste rondje weer lopen 🙂

Ongevraagd onderhoud

Wonen in het buitengebied is een zegen. Ik prijs mijzelf elke dag gelukkig als ik over m’n erf struin en uitkijk over de landerijen en het aangrenzende natuurgebied. Ik waan me soms een koning met een eigen koninkrijk op de heide. Wie doet mij wat?

Ik zou daardoor bijna vergeten dat mijn koninkrijk wordt omgeven door de koninkrijken van anderen . Anderen die soms letterlijk aan mijn grenzen komen. Onlangs werd ik daar ruw mee geconfronteerd toen ‘s ochtends vroeg een ronkende trekker van de gemeente de rust op mijn erf verstoorde.

Aan de trekker hing een machine die een drooggevallen, dichtgeslibte en begroeide geul pal naast mijn erfafrastering te lijf ging. Wij waren best blij met de geul zoals die was: wateroverlast hadden we niet, er stonden brem- en heidestruiken in en in het voorjaar bloeiden er fraaie bloemen. Toen de trekker vertrokken was resteerde een woestenij: bijna al het groen was weg, boomwortels beschadigd en her en der waren kabels en leidingen omhoog gekomen.

Acties van derden kunnen van invloed zijn op jouw eigendommen en woongenot. Het gevoel baas op eigen erf te zijn kan verstoord worden door anderen met onderhouds- of klusdrift. Zeker nu het voorjaar weer aanbreekt komen de machines en gereedschappen weer veelvuldig uit de schuur. Het is dan prettig om te weten wat je rechten en plichten zijn.

Wist je bijvoorbeeld dat het onderhoud van watergangen vaak een gedeelde verantwoordelijkheid is van eigenaren van aangrenzende erven? Dat je overhangende takken van je buren onder omstandigheden zelf mag verwijderen? Dat je vaak samen met je buur verantwoordelijk bent voor een erfafscheiding, dus ook financieel? Of dat je de afvoer van water, vieze luchtjes en geluid vanaf het erf van je buren niet zonder meer hoeft toe te staan?

Heb jij het gevoel dat anderen geen rekening houden met jouw grenzen bij hun plannen? En wil je graag weten hoeveel ruimte jij mag opeisen? The Mindful Lawyer helpt je graag verder! Dat kan met een juridische procedure, maar dat hoeft niet. Het probleem in dit soort situaties is vaak dat anderen – óók overheden – niet weten hoe de regels zijn. Men ‘doet maar wat’, al is het veelal met de beste bedoelingen. Een gesprek met de ander doet dan vaak al wonderen, zodat naar ieders tevredenheid afspraken gemaakt kunnen worden.

Neem contact op om eens vrijblijvend te sparren!

Ruzie? Good for you!

Maak jij wel eens ruzie? Of ben jij zo’n trouwe hond die altijd oog heeft voor de ander? De meeste mensen zijn een beetje/best wel erg bang voor ruzie (doorhalen wat niet van toepassing is). Dan blijf je misschien toch maar liever die trouwe hond. Toch is ruzie soms essentieel en kan ruzie maken heel erg GOED zijn voor je ontwikkeling. Echt waar!

Ruzie maken betekent namelijk dat je je grenzen opnieuw vaststelt. Je bent iets aan het veranderen in de manier waarop je je leven leidt. Je groeit! Bij ruzie gaat het altijd om grenzen stellen. Grenzen richting de ander: degene met wie je ruzie maakt. Maar het gaat ook over welke grenzen je in het dagelijks leven gewend bent te trekken. En welke grenzen je daarbij niet stelt, maar wel zou mógen stellen.

Ruzie wijst er meestal op dat een nieuwe balans nodig is. Ruzie maken heeft één echt GEWELDIGE eigenschap, namelijk dat jij gaat stáán voor wat JIJ belangrijk vindt! Ruzie betekent dat je je gaat uitspreken over jouw kernwaarden. Zo bezien is ruzie een moment van persoonlijke kracht! Je zou ook kunnen zeggen dat je jezelf door ruzie beter leert kennen…

Ruzie maken betekent potentieel ontdekken in jezelf (!). Als je ergens ruzie over maakt, laat dat zien dat je in staat bent iets in jouw leven te veranderen. Dat is de kern van iedere ontwikkeling. Ruzie is een spiegel voor je binnenwereld. Het laat je een diepere behoefte zien, een verlangen. Iets wat eerder – voor je besloot er ruzie over te maken – bedekt bleef. Iets wat je eigenlijk al langer nodig hebt zonder dat je dat merkte.

Voel jij je boos worden op iemand of in een bepaalde situatie, vraag jezelf dan eens af:

– Aan wie ben ik trouw geweest voordat de ruzie ontstond? Aan mezelf of aan de ander? En waarom?

– Als ik denk aan wat me dwars zit: Wat vind ik dan acceptabel en wat niet?

– Om welke grens gaat het?

– Wat vertelt die grens mij over wat ik nodig heb?

– Hoe zou de wereld eruit zien als ik alles helemaal mocht bepalen?

Als je ruzie hebt, kunnen de antwoorden op deze vragen je helpen het op te lossen. Je kunt ze gebruiken voor ruzie thuis of op je werk, maar ook voor een zakelijk conflict waarin je misschien eerder geneigd bent te denken aan rechtsbescherming.

The Mindful Lawyer vindt dat je je ruzie nooit helemaal oplost met rechtsbijstand of juridisch advies alleen. Daarom combineert The Mindful Lawyer juridische expertise met coaching en begeleiding – en training zelfs. Zodat jij kunt ontwikkelen wat je nodig hebt om je conflict echt op te lossen.

Advocaat nodig? Of toch niet?

Als je overweegt een advocaat in te schakelen, of je zit in een vervelende situatie die je niet 1-2-3- kunt oplossen… Neem eens de tijd om je gedachten op een rij te zetten. Pak pen en papier en kijk of je een rustige plek kunt vinden.

Vraag jezelf af waar je precies naar op zoek bent. Wat je nodig hebt. Schrijf op wat er in je op komt. En lees later terug wat je eigenlijk hebt opgeschreven. Of je nu gedoe hebt op je werk, met de buren of met de gemeente, conflicten kunnen behoorlijk stressvol zijn. Na een tijdje zie je vaak door de bomen het bos niet meer.

En rechtsbijstandverleners hebben vaak maar één antwoord op je vragen: een juridische procedure starten. Dat is jammer, want je conflict écht oplossen, vraagt om veel meer dan dat. Of veel minder – het is maar hoe je het bekijkt…

Mijn bedrijf heet The Mindful Lawyer. Ik ben jurist en gecertificeerd coach. Ik verleen rechtsbijstand. Ik adviseer. Ik bemiddel. Ik coach en begeleid. Ik help je je conflict op te lossen in 7 stappen. Mindful betekent: Met volle aandacht.

Mijn verhaal? Ooit werkte ik bij een van de grootste advocatenkantoren van Nederland en had ik een felbegeerde opleidingsplek bij de rechterlijke macht. Ik zocht naar manieren om voor ménsen te werken – niet voor regels.

Een aantal jaar geleden verhuisde ik met mijn gezin naar een boerderij in de prachtige Drentse natuur, waar ik me sterk mee verbonden voel. Als advocaat en rechter in opleiding leerde ik over ons rechtssysteem. Over hoe het recht werkt. In mijn nieuwe woonomgeving kon ik mijn hart de ruimte geven. Ik volgde een intensief opleidingstraject tot intuïtief coach. Ik leerde hoe ons energiesysteem werkt.

In The Mindful Lawyer combineer ik juridische kennis met intuïtieve ontwikkeling en mensbegeleiding. Zo ontstond een unieke manier van werken. Daarmee breng ik rust in lastige situaties. Oplossingen voordat gedoe begint. Tegelijkertijd ben ik scherp op de juridische inhoud.

Zit je met een probleem en wil je je conflict écht oplossen? Ik help je graag in 7 stappen.Ik gun je dat je stopt met jezelf vastzetten in de argumenten. Ik gun je dat je je hoofd uitzet en je hart aan. Begin met voelen wat je écht zou willen bereiken. Dat is stap 1 van het vinden van een echte oplossing.

Samen bepalen we wat nodig is om jouw grenzen te beschermen. Soms is dat een juridische procedure. Soms iets heel anders. Als je een probleem hebt dat je me graag wilt voorleggen, maak ik graag tijd voor een goed gesprek.

MENINGSVERSCHIL

Meningsverschil of conflict? Na een tijdje weet je zelf vaak ook niet meer wie er nou gelijk heeft. Hoe het precies ontstaan is. Waar het je uiteindelijk om gaat.

Soms voelt het gewoon niet goed. Maar wat is nou rechtvaardig?

Zulke twijfels kunnen veel energie kosten. Ook – en misschien juist – als je geneigd bent het erbij te laten zitten.

Mijn bedrijf heet The Mindful Lawyer. Ik ben jurist, conflictoplosser en gecertificeerd coach. Mindful betekent met volle aandacht. Voor wat écht belangrijk is.

Ik bemiddel, functioneer als particuliere rechter. Ik coach en verleen rechtsbijstand. Wat je verhaal ook is – als je het met me deelt, help ik je de stukjes aan elkaar te lijmen.

Je krijgt mijn eerlijke visie op de oplossing van jouw probleem. En als je wilt begeleid ik je vanaf het begin tot aan een goed einde.

Zodat je je kunt losmaken. Zodat je niet met de scherven achterblijft.

Behoefte aan een (gratis) goed online gesprek?

Stuur me een bericht op telefoonnummer 06 41450777.

Wanbetalers

Heb jij als ondernemer last van wanbetalers?

Dat je werkt en dat de rekeningen die je aan je klanten verstuurt niet allemaal betaald worden? Blijft de beloning voor je harde werk soms uit of lopen betalingen niet soepel?

De laatste tijd ontmoet ik in mijn praktijk ondernemers die worstelen met de betaling van hun facturen.

Ik hoor vaak dat het in deze tijd gewoon niet meer vanzelfsprekend is dat je je factuur op tijd betaald krijgt. Maar is dat echt zo of kunnen we daar zelf meer invloed op nemen dan gedacht?

In mijn bedrijf heb ik ook te maken gehad met opdrachten waarvoor het op de een of andere manier lastiger was om de rekening op tijd betaald te krijgen. Met deze post wil ik juist in deze tijd ondernemers helpen met wat voor mij belangrijk was (en is).

Als jij last hebt van onbetaalde facturen, is het verstandig om eerst stil te staan bij de juridische aspecten van betaling en vervolgens bij de strategische kant van het onderhandelen.

Als je wilt dat je factuur betaald wordt, is het belangrijk te weten hoe je er juridisch gezien voor staat en wat je kunt doen om het geld alsnog bijgeschreven te krijgen op je rekening. Samen met mijn klanten maakte ik al verschillende keren een stappenplan om de betaling alsnog te mogen ontvangen.

Maar de rekening alsnog betaald krijgen is meestal niet de kern van het probleem. En je geld krijgen, is daarom geen echte, duurzame oplossing.

Niet betaald krijgen voor het werk dat je doet, zegt natuurlijk iets over de moeilijke tijd waarin we leven. De corona-maatregelen drukken op onze omzet en waar we minder uitgeven, ontstaat minder bestedingsruimte in de rest van de wereld.

Maar niet betaald krijgen voor het werk dat je doet, zegt misschien nog wel veel meer over je persoonlijke ontwikkeling als ondernemer. Waarom krijg je niet betaald voor wat je doet? En wat betekent dat voor jou?

Het klinkt misschien gek, maar die vraag beantwoorden is minstens net zo belangrijk als de juridische en strategische acties die je onderneemt. Hiermee neem je namelijk invloed op de kern van het probleem. En je neemt invloed op datgene wat je het sterkst kunt beinvloeden: jezelf.

Een probleem met het uitblijven van betalingen kan erop wijzen dat je te veel weggeeft. Daarmee bedoel ik dat je je kunt afvragen of geven en nemen bij jou in balans is. En dan gaat het niet alleen om je bedrijf, maar vooral of je dat herkent uit je persoonlijk leven.

Als je niet meteen weet of geven en nemen bij jou in balans zijn, zou je voor jezelf eens de volgende vragen kunnen beantwoorden:

  • Gun jij jezelf time-off na het behalen van een belangrijke deadline of na een intensieve werkdag?
  • Neem jij de tijd om op te laden na een lastig gesprek of een lange (online) vergadering?
  • Eis jij genoeg aandacht op in relaties met anderen, zoals met je partner of in je vriendschappen?
  • Laat jij zien wie je echt bent inclusief datgene wat je minder goed voor elkaar hebt?
  • Bewaak jij je eigen grenzen goed?
  • Let jij goed op jezelf?

Hoe meer van deze vragen je met “nee” of “soms” beantwoordt, hoe groter de kans dat jij geven en nemen beter in balans kunt brengen. En het kan je veel opleveren om hiermee aan de slag te gaan. Je bedrijf is onderdeel van wie jij bent en ontwikkelt zich met jou mee. Waar jij stappen zet, werkt dat meteen door in je bedrijf. Als je deze synchroniciteit eenmaal hebt ontdekt, kun je je bedrijf snel laten groeien.

Herken jij waar ik het over heb en zou je hier eindelijk eens echt stappen in willen zetten?

Neem contact met mij op of kijk op www.themindfullawyer.nl om te zien wat ik voor jou en je bedrijf kan doen.

Procederen voor twijfelaars: Dit moet je doen als je twijfelt

Wanneer had jij voor het laatst zin….

In een juridische procedure? Zo’n lange slepende, bijvoorbeeld tegen je baas of tegen je buren. Grote kans dat je vindt dat het belangrijk is om problemen anders op te lossen dan via een advocaat. En je hebt gelijk.

In mijn praktijk zie ik soms dat mensen overhaast en noodgedwongen hebben besloten om toch maar te procederen. Omdat niks doen ook geen optie was.

Als je ergens voelt dat je gelijk hebt, weet iedereen om je heen altijd precies wat je moet doen. Zogenaamd.

Want wat moet je doen?

Veel mensen zijn bang voor onherstelbare schade in hun relaties. Bij langdurig samen wonen of samen werken is die angst vaak een reden om aan je eigen belangen voorbij te gaan. Je past je zo lang aan dat je na verloop van tijd niet meer weet hoe je er zelf nou eigenlijk echt in staat.

En hoe langer je je hebt aangepast, hoe lastiger het is om te bepalen of je nu wel of niet in actie wilt komen en op welke manier.

In een goed gesprek met een klant hierover zag ik laatst weer hoe beklemmend het scenario van een lange juridische procedure kan zijn. Het klinkt misschien gek maar het kan zelfs zo beangstigend zijn dat het een acute stressreactie veroorzaakt. Drie reacties op stress zijn: run, freeze or fight. Wie zichzelf een conflict ziet aangaan, valt al snel terug op rennen, bevriezen of vechten.

Stress belemmert ons helder na te denken en te voelen wat goed is en wat niet. Stress verstart je waardoor het moeilijker wordt op je intuïtie te vertrouwen. Maar als je besluit niets te doen of het conflict uit de weg te gaan, kijk je er later vaak met verdriet op terug: “Wat zou er gebeurd zijn als ik toen….” Tegelijkertijd kan het aangaan van je conflict voelen als heel ongemakkelijk en onzeker.

Maar wie er liever wat langer over nadenkt, wordt soms flink op de proef gesteld. De wetgever heeft geen time-out bedacht. Er gelden vaak strenge termijnen voor het voeren van een juridische procedure. En ook als je daar eenmaal middenin zit, moet je soms snel beslissen en reageren.

Ik heb wel eens meegemaakt dat een werknemer middenin een bespreking over een arbeidsconflict “moest” beslissen of hij akkoord ging met een schikkingsvoorstel. Hij was zo bang geweest voor een slepende procedure en verlies van zijn reputatie dat hij instemde en tekende. Pas toen hij – weken later – weer wat ontspande, kreeg hij spijt. Had hij niet langer na moeten denken over zijn beslissing? Hij had toch een stevige zaak?

Als je in zo’n stressvolle situatie zit, werkt het goed om er eens goed voor te gaan zitten en je helicopterview aan te zetten. Maak een kop koffie op thee, neem een groot vel papier en schrijf wat steekwoorden op over je situatie of – beter nog – maak een (schematische) tekening. Tekentalent is niet nodig, je eigen symbolen zeggen genoeg.

Schrijf of teken jezelf en de overige betrokkenen. Gebruik woorden, kleuren en vormen waarmee je jouw relaties in kaart brengt. Doe dat ook voor dingen die belangrijk voor je zijn. Schrijf of teken wat in je opkomt. Er is geen goed of fout.

Van een afstandje kun je dan vaak herkennen hoe je er echt over denkt. Soms is er meer tijd nodig en een goed gesprek. Vraag een jurist de noodzakelijke stappen te nemen en vraag een begeleidend gesprek aan over je dilemma. Werk samen met een ervaren coach en met iemand met wie het goed klikt. Neem je tekening mee naar het gesprek. Je zult zien dat het je op weg helpt.

Zelf in je woonomgeving even letterlijk en figuurlijk de ruimte nemen voor jezelf en jouw standpunt kan ook wonderen doen. Ga op een herfstige middag eens naar buiten. Trek er bijvoorbeeld eens op uit in de natuur en sta op een mooie plek letterlijk even stil. Sta hier stil bij wat je nou echt wilt. Besteed dan aandacht aan je eerste ingevingen. Wat komt er in je op? Voel je een duidelijk “ja” of “nee” tegen het aangaan van je conflict? Of tegen het beginnen van een juridische procedure? En als dat zo is – waar komt dat dan vandaan? Stel je open voor het volledige antwoord dat in je op komt. Dat lukt vaak verrassend goed in de frisse buitenlucht.

Zit jij in een conflict of een vervelende situatie? Moet je snel beslissen of je een procedure wilt starten? Of sta je al in een procedure en moet je lastige keuzes maken? Ik help je graag!

Neem voor een goed gesprek contact op.

Geheim in je conflict: Ontdek je verborgen potentieel

Conflicten ontstaan altijd uit dezelfde receptuur. Er is altijd die ene persoon of organisatie. Die ander. Die ander die gewoon moet ophouden met waar hij mee bezig is. Hij moet stoppen en als hij niet stopt willen we soms stevige maatregelen, zoals juridische actie.

Als een conflict je al veel energie heeft gekost, is het soms lastig om te zien dat het conflict niet alleen over die ander gaat. Toch vertel ik mijn klanten vaak: het conflict gaat ook over jou. Terwijl de ander moet stoppen, mag jij ergens mee beginnen. Je mag je invloed vergroten. Want in ieder conflict speelt machteloosheid.

Je invloed vergroten. Hoe doe je dat? Eigenlijk valt in ieder echt conflict een geheim te ontdekken: Het geheim van je verborgen potentieel. Je vindt het daar waar de belangen het meeste schuren.

Vaak worden onze relaties met anderen verstoord door iets wat we ontkennen in onszelf. De meeste conflicten zijn in de kern vaste patronen. Het zijn onze vaste gevoelens, gedachten en gedragingen die zich steeds herhalen in ons dagelijks leven. Vaak ontstaan ze binnenin ons zonder dat we daar erg in hebben. Het zijn onze vaste beschermingsmechanismen. Ken jij de verdedigers die jij naar voren stuurt? En helpen ze je echt of richten ze soms schade aan?

Als je je verdedigers onderzoekt, kun je ontdekken wat ze beschermen. Wat ze beschermen is meestal mooi en goed. In veel conflicten speelt het probleem van overbescherming. Assertiviteit is goed, maar door overbescherming ontstaat disbalans. Als je echt houdt van datgene wat je verdedigers zo fanatiek beschermen, is de beste oplossing: Kill your darlings.

Zo kun je datgene wat je beschermt verder ontwikkelen. Het tot groei en bloei brengen van wat je in het conflict probeert te beschermen, kan je zelfs zo gelukkig maken dat het conflict naar de achtergrond verdwijnt. Je bent er niet meer zo op gefocust. Je bent in staat om het soepeltjes op te pakken en op te lossen of je gaat zelfs helemaal verder.

Maar hoe krijg je zicht op je verdedigers en wat ze beschermen? In een conflict komen we vaak extremen van onszelf tegen. In een confrontatie met de ander reageren we soms heftig en later krijgen we spijt van hoe we het gedaan hebben. Hoe strenger we dan voor onszelf zijn, hoe liever we het hele voorval gauw vergeten.

Maar eigenlijk is het zonde dat we zo hard oordelen over onszelf. Daardoor missen we waardevolle informatie. Want wat we in onszelf ontkennen, kunnen we niet veranderen. En misschien lijkt het alsof de extremen in onszelf iets zeggen over onze zwaktes, maar ze vertellen minstens zoveel – of nog veel meer – over onze kracht. Wie zich daar bewust van wordt, vindt zijn verborgen potentieel in het conflict.

Heb je je verborgen potentieel gevonden, dan kun je het bewust gaan gebruiken. Daarmee vergroot je je invloed. Niet alleen op je conflict, maar op je hele leven. Systemisch oplossen, zou je dat kunnen noemen.

Ontdek dus het geheim van je conflict, vergroot je invloed en benut je potentieel.

“Ik kan het niet!” – leerplichtleed

De NVO (Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen) heeft de online podcast over de aanpak van zogenaamde thuiszitters – een woord dat het beeld oproept van ongeïnteresseerd op de bank hangen terwijl de kinderen die het betreft meestal van alles zijn behalve passief en onverschillig – offline gehaald. Jammer, want wat er besproken werd, moet juist iedereen weten.

In de podcast was een onthutsend gesprek te horen tussen pedagogen. Over de manier waarop de leerplicht in Nederland wordt gehandhaafd. Het leken wel cowboyverhalen. Over gevoelige kinderen waarbij het echt niet meer ging op school. Over hoe zulke kinderen door een pedagoog gillend en schreeuwend van hun bed zijn gelicht om ze naar school te vervoeren. Over hoe een pedagoog zelfs een wc-deur van de muur heeft geschroefd om een angstig kind dat daarachter verstopt zat in zijn pyjama naar school te rijden. Dat jongetje mocht in drie dagen in de klas zijn kleding “terugverdienen”. Zo stopte hij uiteindelijk met schreeuwen “Ik kan het niet!”.

In een reactie op de onrust over de podcast zegt NVO dat dit niet “het hele verhaal” was. Mij interesseert dat hele verhaal niet meer. De werkwijze van deze pedagogen is traumatiserend en in strijd met de fundamentele rechten van het kind. De ludieke toon waarop de pedagogen de kinderen bespreken is verontrustend.

Zelf ben ik ook moeder van twee gevoelige kinderen en ik moet er niet aan denken dat ik op een dag ben overgeleverd aan de inzichten van degenen die ik in de podcast hoorde. Daarnaast ben ik coach en jurist en ik werkte als docent in het hoger onderwijs. De podcast maakte dat ik het gevoel kreeg dat ik niet stil kon blijven zitten.

Ook al ken ik dan misschien niet het hele verhaal, zoals NVO schrijft. Ik bén het hele verhaal. Zelf ben ik ook jarenlang – zacht uitgedrukt – met tegenzin naar school gegaan. Een lastige periode waarin ik uiteindelijk besloot om rechten te gaan studeren zodat ik de wereld van onze kinderen kon helpen veranderen. De eerste vacature waar ik na mijn studie (tevergeefs) op schreef was die van advocaat onderwijsrecht. Vijf jaar later ben ik zelf voor de klas gaan staan en probeerde ik de docent te worden die ik zelf had willen hebben.

In de onrust over de podcast zie ik een nieuwe kans om bij te dragen aan verandering. Ik wil andere ouders helpen zich sterk te maken voor hun gevoelige kinderen. Kinderen zoals mijn kinderen en zoals ikzelf. Daarom heb ik vanuit mijn expertise een onlineprogramma ontwikkeld voor ouders van gevoelige kinderen die (niet) naar school gaan:

Onlineprogramma Weerbaar tegen de leerplicht.

Over wat instanties die zich met je kind bemoeien wel en niet mogen. Over wanneer ze te ver gaan en wat je dan kunt doen. Over wat je rechten en plichten zijn. Over hoe je in stressvolle situaties bij je vader- of moedergevoel kunt blijven.

Met dit onlineprogramma leer je:

  • Wat de juridische grenzen zijn van de leerplicht;
  • Hoe je voor jezelf en je kind kunt opkomen en grenzen kunt stellen;
  • Hoe je kunt omgaan met druk van school en/of instanties.
  • Hoe je bij je vader- of moedergevoel blijft of daarnaar terugkeert in stressvolle omstandigheden.

Meer weten? Kijk op www.themindfullawyer.nl/weerbaartegendeleerplicht of mail naar info@themindfullawyer.nl.

Wil je de podcast nog terug luisteren? Ik zag dat dat nog kan op www.balansdigitaal.nl.